Precisielandbouw

2013-06-02 11.45.21wingssprayer

•Optimale gewasbescherming.                                                                              •Uw gewassen worden optimaal beschermd.
•Tot 99,8 % minder drift met fijne druppels.                                                           •Penetratie ook onderin bij dichte gewassen.
•Hogere rijsnelheden mogelijk.                                                                              •Geen beperkingen door wind.
•Geen extra brandstofkosten.                                                                                •Druppels beter verdeeld in het gewas.
•Maar één type spuitdop nodig.                                                                             •Geen schade naar tuintjes.
•Minder residu op het gewas.                                                                                •Geen vervuiling van spuitmachine.
•Minder spuitmiddel nodig                                                                                     •Betere biologische effectiviteit.
•Geen schade aan buurgewassen                                                                        •Spaart bloemrijke akkerranden en bijen.
•Trekt het gewas licht open.                                                                                 •Spuit kleine druppels dicht boven en in het gewas.
•De rijwind leidt het spuitmiddel direct het gewas in.                                            •Windbescherming door de Wing.
•Dopafstand standaard op 25 cm
•Hogere stabiliteit en balans door licht gewascontact.

weerpaal We maken op ons bedrijf gebruik van een eigen weerstation, deze meet de neerslag, windrichting en kracht, bladnat, en lucht/bodemtemperatuur. dit station helpt ons bij beslissende maatregelen met betrekking tot gewasbescherming.
2013-03-22 13.38.53 de bodem scannen met de veris bodemscanner om de variatie binnen een perceel in kaart te brengen. deze meet ondermeer de PH, organische stof, en de electrische geleidbaarheid. met deze kaarten kunnen we doseringen van spuit/kunstmeststrooier aanpassen om de kwaliteit vd grond te optimaliseren.

DSC_0904Greenseekers: voor het meten van de NDVI. (Deze meetwaarden geven een indicatie over de fotosynthese activiteit en de hoeveelheid biomassa van het gewas. En waar nodig kunnen we het gewas plaat specifiek bij sturen d.m.v. bemesting of bespuiting

greenseeker_2